Wolna Strefa

Regulamin


REGULAMIN WEWNĘTRZNY KLUBÓW WOLNA I MŁODA STREFA


I. W Klubie Wolna i Młoda Strefa można:


-   brać udział w zajęciach rekreacyjnych organizowanych w Klubie przez 6 dni w tygodniu (pon.– sob.);
-   bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach sekcji zainteresowań (plastycznej, radiowej, sportowej, capoeiry, tanecznej, gier, kulinarnej, wizażu, itp.);
-   uczyć się i otrzymywać bezpłatne korepetycje;
-   wdrażać w życie Klubu własne pomysły (zaakceptowane przez wychowawców);
-   uzyskiwać wsparcie ze strony wychowawców w rozwiązywaniu własnych problemów.

II. Obowiązki w Klubie:


-   stosowanie się do poleceń wychowawców;
-   poszanowania godności koleżanek i kolegów;
-   dbania o sprzęt będący na wyposażeniu Klubu;
-   sprzątania użytkowanych pomieszczeń;
-   wzajemny szacunek i troska o społeczność klubową.

III. Czego w Klubie nie wolno!!! :

-   przychodzić pod wpływem alkoholu oraz wnosić i pić alkohol na terenie Klubu;
-   przychodzić pod wpływem środków odurzających oraz wnosić i zażywać ich na terenie Klubu;
-   palić papierosów (na terenie Klubu oraz w jego obrębie!!!);
-   stosować przemocy fizycznej i słownej wobec rówieśników;
-   przeklinać.Konsekwencją łamania regulaminu może być zawieszenie
albo wykluczenie ze społeczności klubowej!