Wolna Strefa

Info

W dniu 01.12.2009r. w miejscowości Celiny został otwarty dziewiąty klub "Wolna Strefa" przy współpracy Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie" oraz Miasta i Gminy Chmielnik. Nasz klub mieści się w byłym budynku Szkoły Podstawowej, obecnie jest on po generalnym remoncie.
W klubie prowadzone są działania profilaktyczno - edukacyjne oraz wychowawcze. Tym samym umożliwiamy  rozwój zainteresowań i pasji młodych ludzi. W klubie działają następujące sekcje: taneczna, muzyczna, radiowa, sportowa, plastyczna, komputerowa i kulinarna. Ponadto bezustannie się rozwijamy poprzez ciągłe rozszerzanie naszej oferty.